A Z.V.G. Zalai Vákuumtechnikai Gépgyár ZRt
Adatvédelmi, adatkezelési (GDPR) tájékoztatója

A Z.V.G. Zrt Üzleti partnerei/Ügyfelei személyes adatainak védelmét fontosnak tartja és személyhez fűződő jogait, illetve önrendelkezési jogát tiszteletben tartja. A Z.V.G. Zrt a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Z.V.G. ZRt adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a www.zvg.hu címen. A Z.V.G. ZRt-vel ügyfélkapcsolatba kerülő partnere az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elolvasásával elfogadja a tájékoztatást, és ezzel hozzájárul az abban foglaltak szerint meghatározott adatkezeléshez.


A Z.V.G. ZRt nevében eljáró képviselő 2018.11.23. naptól: Dornfeld Ákos vezérigazgató

Az eljáró képviselő felelős hatásköre a mellékelt Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat tartalma.


Adószám: 12688690-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-045103
Székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 26.
A ZRt elérhetőségei:
cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 113/A
e-mail: info@zvg.hu
telefonszám +36703727840


A személyes adatok kezelése és továbbítása során a vonatkozó adatvédelmi követelmények betartását és az érintett személyek információs önrendelkezési jogának biztosítását az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének, illetve információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően a Z.V.G. ZRt biztosítja.

A természetes személyeknek (és jogi személyek természetes személy) képviselőinek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról szóló GDPR szerinti jogszabályi kötelezettségünknek és a fent említett információs törvénynek az alábbi Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattal tesz a Z.V.G. ZRt eleget.


Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat